لوازم جانبی قلاویز کاری دریل های مغناطیسی مدل  Tapping Accessories for Drilling Machines ساخت پروموتک لهستان

لوازم جانبی قلاویز کاری دریل های مغناطیسی مدل Tapping Accessories for Drilling Machines ساخت پروموتک لهستان

اطلاعات گارانتی :

یکسال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
مشخصات فنی

Tapping Accessories for Drilling Machines

شماره قطعه کلگی قلاویز زن تبدیل قلاویز کاری جهت مدل های TA و TASC
  19 mm [ 1] 31 mm [ 2] 48 mm [ 3] 60 mm [ 4]
MT2 OPR-0584-06-00-00-1 N/A N/A N/A
MT2 OPR-0584-10-00-00-1 only with RDC-000008 N/A N/A
MT3 OPR-0584-11-00-00-1 N/A N/A N/A
MT3 OPR-0584-08-00-00-1 only with RDC-000008 N/A N/A
MT3 OPR-0584-02-00-00-1 only with RDC-000009 only with RDC-000010 N/A
MT4 OPR-0584-09-00-00-1 only with RDC-000008 N/A N/A
MT4 OPR-0584-04-00-00-1 only with RDC-000009 only with RDC-000010 N/A
MT4 OPR-0584-07-00-00-1 N/A only with RDC-000011 only with RDC-000012

 

TC – Tapping chucks with securing nuts

شماره قطعه مدل توضیحات فنی
OPR-0584-06-00-00-1 MT2-19 Tapping chuck MT2 x 19 mm
OPR-0584-10-00-00-1 MT2-31 Tapping chuck MT2 x 31 mm
OPR-0584-11-00-00-1 MT3-19 Tapping chuck MT3 x 19 mm
OPR-0584-08-00-00-1 MT3-31 Tapping chuck MT3 x 31 mm
OPR-0584-02-00-00-1 MT3-48 Tapping chuck MT3 x 48 mm
OPR-0584-09-00-00-1 MT4-31 Tapping chuck MT4 x 31 mm
OPR-0584-04-00-00-1 MT4-48 Tapping chuck MT4 x 48 mm
OPR-0584-07-00-00-1 MT4-60 Tapping chuck MT4 x 60 mm