پمپ هیدرولیکی 700 بار سنکرون سه فاز با ظرفیت 4 تا 8 دستگاه مدل SLF-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ هیدرولیکی 700 بار سنکرون سه فاز با ظرفیت 4 تا 8 دستگاه مدل SLF-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

SLF Range

 

مشخصات فنی
شماره مدل تعداد مجراهای خروجی ظرفیت مخزن روغن جریان کل روغن (لیتر/دقیقه)
ولتاژ موتور
SLF4S 4 100 1.1 380/440V-3Ph
SLF6S 6 200 0.9 380/440V-3Ph
SLF8S 8 200 0.9 380/440V-3Ph
SLF4D 4 100 1.1 380/440V-3Ph
SLF6D 6 200 0.9 380/440V-3Ph
SLF8D 8 200 0.9 380/440V-3Ph

 

کیت های نصب
شماره مدل نوع کیت های نصب پمپ مناسب افزایش ارتفاع سیلندر (میلیمتر)
SLMK-1 1 HSS - 25T +3.5
1 HSS - 30T +3.5
SLMK-2 2 HAS - 30T +10
2 HRA - 30T +10
SLMK-3 3 HSS - 50T +10
3 HAS - 50T +10
3 HRA - 50T; +10
SLMK-4 4 HSS - 75T +10
SLMK-5 5 HSS - 100T +10
5 HAS - 100T +10
5 HRA - 100T +10
SLMK-6 6 HDA - 25T +11
SLMK-7 7 HDA - 50T +10
SLMK-8 8 HDA - 100T +10
SLMK-9 9 HDA - 150T +10
9 HDA - 200T +10
SLMK-10 10 HHS - 20T +11
SLMK-11 11 HHS - 30T +12
11 HHR - 30T +12
SLMK-12 12 HHA - 37T +1
SLMK-13 13 HHA - 50T +1
SLMK-14 14 HHS - 60T +12
14 HHR - 60T +12
SLMK-15 15 HHS - 100T +10
15 HHR - 100T +10
SLMK-16 16 HHR - 150T +10
SLMK-17 17 HHR - 250T +10
SLMK-18 18 HFA - 30T 0
SLMK-19 19 HFA - 50T +8
SLMK-20 20 HFA - 100T 0
20 HGG - 150T 0
SLMK-21 21 HDA - 300T 0
SLMK-22 22 HDA - 400T 0
22 HDA - 500T 0
SLMK-23 23 HDA - 800T 0
23 HDA - 1000T 0
23 HFG - 800T 0
SLMK-24 24 HFL - 50T +8
24 HFG - 50T +8
SLMK-25 25 HFG - 400T 0
25 HFG - 500T 0
25 HGG - 200T 0
25 HSG - 200T 0
SLMK-26 26 HFL - 100T +9
26 HFG - 100T +9
SLMK-27 27 HFL - 150T +8
27 HFG - 150T +8
27 HFG - 200T +8
27 HSG - 150T +8
SLMK-28 28 HFG - 250T 0
28 HFG - 300T 0
28 HGG - 300T 0
SLMK-29 29 HSG - 300T 0
SLMK-30 30 HFL - 250T +8
SLMK-31 31 HFL - 400T +10
SLMK-32 32 HFL - 500T +10
SLMK-33 33 HFG - 1000T 0

 

حسگرهای جابجایی
شماره مدل نوع و کورس (میلیمتر)
SLDS650 650

 

کابل های حسگر
شماره مدل طول (متر)
SLDC10 10
SLDC25 25
SLDC50 50
SLDC75 75
SLDC100 100

 

ابعاد
شماره EL ابعاد (میلیمتر)
A B C
SLF4S 1275 1155 675
SLF6S 1550 1300 860
SLF8S 1550 1300 860
SLF4D 1275 1155 675
SLF6D 1550 1300 860
SLF8D 1550 1300 860

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed