آچار بکاپ فقل کن دار جهت ترکمترهای بکس خور و کاست خور هیدرولیکی مدل BW-Range ساخت هایفورس انگلستان

آچار بکاپ فقل کن دار جهت ترکمترهای بکس خور و کاست خور هیدرولیکی مدل BW-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل مشخصات فنی آچار بکاپ
از تا
Imperial Metric Imperial Metric
BWI-SET Holder complete with imperial link set (12 pcs) 1 7/16" - 3 7/8" -
BWM-SET Holder complete with metric link set (14 pcs) - 36 mm - 100 mm

 

شماره مدل مشخصات فنی
سایز آچارگیر شش گوش
Imperial Metric
BWH Backup wrench holder - -
BWI-107 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 1 7/16" -
BWI-110 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 1 5/8" -
BWI-113 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 1 13/16" -
BWI-200 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 2" -
BWI-203 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 2 3/16" -
BWI-206 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 2 3/8" -
BWI-209 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 2 9/16" -
BWI-212 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 2 3/4" -
BWI-215 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 2 15/16" -
BWI-302 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 3 1/8" -
BWI-308 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 3 1/2" -
BWI-314 سایز مادگی آچارگیر شش گوش (IMPERIAL) 3 7/8" -
BWM-36 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 36 mm
BWM-41 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 41 mm
BWM-46 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 46 mm
BWM-50 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 50 mm
BWM-55 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 55 mm
BWM-60 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 60 mm
BWM-65 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 65 mm
BWM-70 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 70 mm
BWM-75 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 75 mm
BWM-80 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 80 mm
BWM-85 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 85 mm
BWM-90 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 90 mm
BWM-95 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 95 mm
BWM-100 سایز مادگی آچار شش گوش (METRIC) - 100 mm • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed