اهرم تکیه گاه جهت ترکمتر مولتی پلایرهای شارژی مدل REACTION ARMS - B-RAD SERIES ساخت راد کانادا

اهرم تکیه گاه جهت ترکمتر مولتی پلایرهای شارژی مدل REACTION ARMS - B-RAD SERIES ساخت راد کانادا

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
B-RAD Series Standard Deep Socket Double Ended Arm Blank Double Ended Blank Retaining Ring
(D)B-RAD (SELECT) 500 19260 13367 13368 13364 13365 12733
(D)B-RAD (SELECT) 1000 19260 13367 13368 13364 13365 12733
(D)B-RAD (SELECT) 1500 17375 18480 19094 17888 19093 17367
(D)B-RAD (SELECT) 3000 Serpentine 21482 24814 25437 24813 25016 21474
(D)B-RAD (SELECT) 3000 Spline 10022 10025 10027 10024 10026 21474

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed