اسکیت حمل بار فوق سنگین با ظرفیت 400 تن و مقاومت بالا جهت جابجایی ابزارآلات مدل RSD And RSG-Range ساخت هایفورس انگلستان

اسکیت حمل بار فوق سنگین با ظرفیت 400 تن و مقاومت بالا جهت جابجایی ابزارآلات مدل RSD And RSG-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Heavy duty moving skates with grooved guide

Heavy duty moving skates with grooved guide


شماره مدل ظرفیت تعداد چرخ های درگیر تعداد کل چرخ ها وزن ابعاد (میلیمتر)
تن کیلوگرم A B C ØD E F G H ØI J K
RSG Range - Single-roller design
RSG40 40 4 13 19.6 270 130 210 30 68 10 14 104 18 175 95
RSG50 50 6 17 29.5 320 140 220 30 68 10 18 115 18 180 120
RSG65 65 4 13 51.7 380 168 270 42 76 19 19 145 22 220 140
RSG85 85 6 17 93.0 530 182 300 50 86 19 19 165 22 240 205
RSG100 100 8 21 109.0 580 182 300 50 86 19 23 170 26 250 250
RSG150 150 9 23 162.0 650 205 350 50 100 20 28 190 26 280 240
RSG200 200 13 31 266.0 900 205 380 50 100 20 38 200 33 300 360
RSD Range - Double-roller design
RSD80 80 2 x 4 2 x 13 36.2 270 260 340 30 68 10 14 104 18 305 95
RSD100 100 2 x 6 2 x 17 57.5 320 280 360 30 68 10 18 115 18 325 120
RSD130 130 2 x 4 2 x 13 96.0 380 336 440 42 76 19 19 145 22 390 150
RSD170 170 2 x 6 2 x 17 175.0 530 364 480 50 86 19 19 165 22 430 210
RSD200 200 2 x 8 2 x 21 207.0 580 364 480 50 86 19 23 170 26 430 250
RSD300 300 2 x 9 2 x 23 305.0 650 410 560 50 100 20 28 190 26 490 240
RSD400 400 2 x 13 2 x 31 485.0 900 410 590 50 100 20 38 200 33 500 360
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed