برش لیزری صنعتی مدل ACE LASER ساخت کنوت آلمان

برش لیزری صنعتی مدل ACE LASER ساخت کنوت آلمان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
 مشخصات فنی

ACE Laser 3015 1.0

ACE Laser 3015 1.0

ACE Laser 3015 2.2

ACE Laser 3015 3.3

ACE Laser 3015 4.0

توان لیزر

1.000 W

1.500 W

2.000 W

3.300 W

4.000 W

طول شفت

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

بیشینه قدرت پرتو

1.000 W

1.500 W

2.000 W

3.300 W

4.000 W

فرکانس

50~20k Hz

50~5k Hz

50~5k Hz

50~5k Hz

50~5k Hz

توان مصرفی

5 kW

7,5 kW

8,8 kW

15 kW

17 kW

ولتاژ مصرفی

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

ظرفیت برش سازه های فولادی

8 mm

10 mm

12 mm

16 mm

20 mm

ظرفیت برش سازه های استیل

4 mm

5 mm

6 mm

10 mm

12 mm

ظرفیت برش سازه های آلومینیومی

3 mm

4 mm

5 mm

8 mm

12 mm

ابعاد میز

3.000x1.500 mm

3.000x1.500 mm

3.000x1.500 mm

3.000x1.500 mm

3.000x1.500 mm

حداکثر وزن قطعه کار

6 kg/dm²

6 kg/dm²

6 kg/dm²

6 kg/dm²

6 kg/dm²

شتاب محور X و Y

10 m/s²

10 m/s²

10 m/s²

10 m/s²

10 m/s²

شتاب محور Z

8 m/s²

8 m/s²

8 m/s²

8 m/s²

8 m/s²

جابجایی محور X

1.520 mm

1.520 mm

1.520 mm

1.520 mm

1.520 mm

جابجایی محور Y

3.050 mm

3.050 mm

3.050 mm

3.050 mm

3.050 mm

جابجایی محور Z

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

سرعت جابجایی محور X

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

سرعت جابجایی محور Y

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

بازه زمانی برش

10 - 20 sec

10 - 20 sec

10 - 20 sec

10 - 20 sec

10 - 20 sec

ظرفیت درایو دستگاه در محور X

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

ظرفیت درایو دستگاه در محور Y

2 kW

2 kW

2 kW

2 kW

2 kW

ظرفیت درایو دستگاه در محور Z

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

ابعاد کلی

9,8x3,7x2,15 m

9,8x3,7x2,15 m

9,8x3,7x2,15 m

9,8x3,7x2,15 m

9,8x3,7x2,15 m

وزن

8.000 kg

8.000 kg

8.000 kg

8.000 kg

8.000 kg

شماره قطعه

141010

141011

141012

141013

141014

 

 

 مشخصات فنی

ACE Laser 4020 1.0

ACE Laser 4020 1.5

ACE Laser 4020 2.2

ACE Laser 4020 3.3

ACE Laser 4020 4.0

توان لیزر

1.000 W

1.500 W

2.000 W

3.300 W

4.000 W

طول شفت

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

1,08 ± 10% µm

بیشینه قدرت پرتو

1.000 W

1.500 W

2.000 W

3.300 W

4.000 W

فرکانس

50~20k Hz

50~5k Hz

50~5k Hz

50~5k Hz

50~5k Hz

توان مصرفی

5 kW

7,5 kW

8,8 kW

15 kW

17 kW

ولتاژ مصرفی

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N

ظرفیت برش سازه های فولادی

8 mm

10 mm

12 mm

16 mm

20 mm

ظرفیت برش سازه های استیل

4 mm

5 mm

6 mm

10 mm

12 mm

ظرفیت برش سازه های آلومینیومی

3 mm

4 mm

5 mm

8 mm

12 mm

ابعاد میز

4.000x2.000 mm

4.000x2.000 mm

4.000x2.000 mm

4.000x2.000 mm

4.000x2.000 mm

حداکثر وزن قطعه کار

6 kg/dm²

6 kg/dm²

6 kg/dm²

6 kg/dm²

6 kg/dm²

شتاب محور X و Y

10 m/s²

10 m/s²

10 m/s²

10 m/s²

10 m/s²

شتاب محور Z

8 m/s²

8 m/s²

8 m/s²

8 m/s²

8 m/s²

جابجایی محور X

2.020 mm

2.020 mm

2.020 mm

2.020 mm

2.020 mm

جابجایی محور Y

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

4.050 mm

جابجایی محور Z

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

سرعت جابجایی محور X

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

سرعت جابجایی محور Y

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

120 m/min

بازه زمانی برش

10 - 20 sec

10 - 20 sec

10 - 20 sec

10 - 20 sec

10 - 20 sec

ظرفیت درایو دستگاه در محور X

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

ظرفیت درایو دستگاه در محور Y

2 kW

2 kW

2 kW

2 kW

2 kW

ظرفیت درایو دستگاه در محور Z

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

ابعاد کلی

10,34x4,28x2,2 m

10,34x4,28x2,2 m

10,34x4,28x2,2 m

10,34x4,28x2,2 m

10,34x4,28x2,2 m

وزن

9.000 kg

9.000 kg

9.000 kg

9.000 kg

9.000 kg

شماره قطعه

141015

141016

141017

141018

141019

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed