بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی از سایز

بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی از سایز "1.1/4 تا "4 با ظرفیت 2649KN مدل SBT-Imperial-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Spring return topside bolt tensioners. Imperial range.

شماره مدل سایز رزوه پیچ تعداد دندانه در هر اینچ ظرفیت سطح مفید کورس وزن ابعاد (میلیمتر)
کیلونیوتون تن CM² میلیمتر کیلوگرم A B C min D E F
SBT2-125B1 1 1/4" 8 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 127 164 91 74
SBT2-137B1 1 3/8" 8 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 127 164 91 77
SBT2-150B1 1 1/2" 8 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 123 164 91 80
SBT3-162B1 1 5/8" 8 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 146 188 94 92
SBT3-175B1 1 3/4" 8 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 143 188 94 93
SBT3-175B2 1 3/4" 8 822 83.8 54.8 15 6.7 137 50 148 193 94 94
SBT3-187B1 1 7/8" 8 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 139 188 94 97
SBT3-187B2 1 7/8" 8 822 83.8 54.8 15 6.7 137 50 144 193 94 104
SBT3-200B2 2" 8 822 83.8 54.8 15 6.7 137 50 141 193 94 104
SBT4-187B1 1 7/8" 8 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 50 147 197 97 104
SBT4-200B1 2" 8 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 50 143 197 97 104
SBT4-200B2 2" 8 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 155 213 97 106
SBT4-225B2 2 1/4" 8 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 150 213 97 121
SBT4-250B2 2 1/2" 8 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 145 213 97 127
SBT5-250B1 2 1/2" 8 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 162 229 102 134
SBT5-275B1 2 3/4" 8 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 156 229 102 140
SBT5-300B1 3" 8 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 149 229 102 147
SBT6-300B1 3" 8 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 174 254 103 161
SBT6-325B1 3 1/4" 8 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 169 254 103 167
SBT6-350B1 3 1/2" 8 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 162 254 103 172
SBT6-375B3 3 3/4" 8 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 105 194 295 103 191
SBT6-400B3 4" 8 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 105 189 295 103 196

 

Tensioner Range Tommy Bar
SBT2 TTB08
SBT3 TTB10
SBT4 TTB10
SBT5 TTB14
SBT6 TTB14
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed