بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی از سایز

بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی از سایز "1.1/4 تا "4 با ظرفیت 2649KN مدل SBT-Metric-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Spring Return Topside Bolt Tensioners Metric Range

شماره مدل سایز رزوه پیچ گام رزوه ظرفیت سطح مفید کورس وزن ابعاد (میلیمتر)
کیلو نیوتن تن cm2 میلیمتر کیلوگرم A B C min D E F
SBT2-M30B1 M30 3.5 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 132 164 91 71
SBT2-M33B1 M33 3.5 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 127 164 91 74
SBT2-M36B1 M36 4 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 123 164 91 77
SBT2-M39B1 M39 4 457 46.6 30.5 15 4.0 102 39 123 164 91 80
SBT3-M42B1 M42 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 145 188 94 91
SBT3-M45B1 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 142 188 94 105
SBT3-M45B2 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 147 193 94 97
SBT3-M48B1 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 139 188 94 105
SBT3-M48B2 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 144 193 94 105
SBT3-M52B2 M52 5 822 83.8 54.8 15 6.7 137 47 140 193 94 97
SBT4-M48B1 M48 5 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 50 150 197 97 105
SBT4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 50 145 197 97 108
SBT4-M52B2 M52 5 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 160 213 97 120
SBT4-M56B2 M56 5.5 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 155 213 97 120
SBT4-M60B2 M60 5.5 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 150 213 97 124
SBT4-M64B2 M64 6 1264 128.9 84.3 15 11.0 167 62 145 213 97 126
SBT5-M64B1 M64 6 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 164 229 102 134
SBT5-M68B1 M68 6 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 159 229 102 136
SBT5-M72B1 M72 6 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 156 229 102 139
SBT5-M76B1 M76 6 1833 186.9 122.2 15 16.5 209 73 149 229 102 142
SBT6-M76B1 M76 6 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 176 254 103 158
SBT6-M80B1 M80 6 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 172 254 103 160
SBT6-M85B1 M85 6 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 169 254 103 162
SBT6-M90B1 M90 6 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 84 162 254 103 170
SBT6-M95B3 M95 6 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 96 194 295 103 184
SBT6-M100B3 M100 6 2649 270.0 176.6 15 24.0 246 96 189 295 103 190

 

Tensioner Range Tommy Bar
SBT2 TTB08
SBT3 TTB10
SBT4 TTB10
SBT5 TTB14
SBT6 TTB14
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed