تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار مدل SB-Type ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار مدل SB-Type ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

A

B

C

D

E

شماره مدل

ظرفیت اکسپند

بیشترین طول کارگیر رولر

سایز درایو مندریل

از سایز

تا سایز

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

SB2 "1.301 33.05 "1.500 38.10 "1 25.40 "3/4 19.05
SB3 "1.363 34.62 "1.593 40.46 "1 25.40 "3/4 19.05
SB4 "1.426 36.22 "1.656 42.06 "1 25.40 "3/4 19.05
SB5 "1.488 37.80 "1.718 43.64 "1 25.40 "3/4 19.05
SB6 "1.551 39.39 "1.774 45.06 "1 25.40 "3/4 19.05
SB7 "1.613 40.97 "1.838 46.68 "1 25.40 "3/4 19.05
SB8 "1.645 41.78 "1.922 48.82 "1 25.40 "3/4 19.05
SB9 "1.707 43.36 "1.953 49.61 "1 25.40 "3/4 19.05
SB10 "1.832 46.53 "2.125 53.98 "1 25.40 "3/4 19.05
SB11 "1.957 49.71 "2.250 57.15 "1 25.40 "3/4 19.05
SB12 "2.082 52.88 "2.360 59.94 "1 25.40 "3/4 19.05
SB13 "2.207 56.06 "2.485 63.12 "1 25.40 "3/4 19.05
SB14 "2.270 57.65 "2.625 66.68 "1 25.40 "3/4 19.05
SB15 "2.395 60.83 "2.750 69.85 "1 25.40 "3/4 19.05
SB16 "2.457 62.41 "2.812 71.44 "1 25.40 "1 25.40
SB17 "2.587 65.71 "2.935 74.60 "1.1/8 28.50 "1 25.40
SB18 "2.650 67.31 "3.062 77.79 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB19 "2.777 70.54 "3.187 80.96 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB20 "2.902 73.71 "3.312 84.14 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB21 "3.027 76.88 "3.437 87.31 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB22 "3.152 80.06 "3.557 90.35 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB23 "3.277 83.24 "3.682 93.52 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB24 "3.339 84.81 "3.812 96.84 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB25 "3.464 87.98 "3.937 100.00 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB26 "3.589 91.16 "4.062 103.19 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB27 "3.714 94.34 "4.187 106.36 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB28 "3.839 97.51 "4.312 109.54 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB29 "3.964 100.68 "4.437 112.71 "1.1/8 28.58 "1 25.40
SB30 "4.152 105.46 "4.610 117.48 "1.1/8 28.58 "1.1/4 31.75
SB31 "4.402 111.81 "4.860 123.44 "1.3/8 34.93 "1.1/4 31.75

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed