تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-1300 ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-1300 ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
قطر تیوب

ضخامت تیوب

حداقل قطر داخلی تیوب

حداکثر قطر داخلی تیوب

سایز درایو
مندریل

اکسپندر با طول ساچمه ("3.4) - (19.05mm)

اکسپندر با طول ساچمه ("1.1/4) - (31.75mm)

اینچ

میلیمتر

گیج

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

3/8 9.53 15 1.83 230. 5.84 265. 6.73

1/4

6.35

- - - C1316 CM86A CR1316
3/8 9.53 16 1.63 240. 6.10 275. 7.00

1/4

6.35

- - - C1318 CM85A CR908
3/8 9.53 17 1.42 255. 6.48 289. 7.34

1/4

6.35

- - - C1320 CM87A CR904
3/8 9.53 18 1.22 272. 6.91 307. 7.80

1/4

6.35

C1301 CM80A CR903 C1302 CM80A CR904
3/8 9.53 19 1.02 286. 7.26 320. 8.13 1/4 6.35 C1303 CM81A CR903 C1304 CM81A CR904
3/8 9.53 20 91. 300. 7.62 334. 8.48 1/4 6.35 C1305 CM82A CR907 C1306 CM82A CR908
3/8 9.53 21 81. 306. 7.77 340. 8.64 1/4 6.35 C1307 CM83A CR907 C1308 CM83A CR908
3/8 9.53 22 71. 314. 7.98 349. 8.86 1/4 6.35 C1309 CM84A CR909 C1310 CM84A CR910
3/8 9.53 23 61. 320. 8.13 357. 9.07 1/4 6.35 C1311 CM84A CR911 C1312 CM84A CR912
3/8 9.53 24 56. 320. 8.13 357. 9.07 1/4 6.35 C1311 CM84A CR911 C1312 CM84A CR912

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed