جک هیدرولیکی دو طرفه 700 بار با ظرفیت 247 تن مدل HHR-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی دو طرفه 700 بار با ظرفیت 247 تن مدل HHR-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت (تن) کورس ظرفیت مخزن فضای مورد نیاز جک وزن
PUSH PULL mm CM³ CM² Kg
HHR-302  33  24  51  238  46.7  12.2
HHR-306  33  24  150  701  46.7  17.6
HHR-3012  33  24  305  1424  46.7  25.7
HHR-603  61  38  76  652  85.7  30.6
HHR-606  61  38  152  1304  85.7  41.6
HHR-6010  61  38  254  2179  85.7  52.5
HHR-1003  102  43  76  1087  143.1  68.5
HHR-1006  102  43  152  2174  143.1  90.0
HHR-1508 152 71 203 4320 212.8 170.0
HHR-2508 247 76 203 7039 346.5 269.0

Double Acting Hollow Piston Cylinders

شماره مدل A B C D E F G H I J
 HHR-302 180 115  60.3  35  "4.1/2 - 12un 4 0 M8 92  28 119
 HHR-306 279  115  60.3  35 "4.1/2 - 12un   40 M8  92  28  218
 HHR-3012 434  115  60.3  35 "4.1/2 - 12un   40 M8  92  28  373
 HHR-603 239  160  92  55 "6.1/4 - 12un  45 M12  130  31  166
 HHR-606 315  160  92  55 "6.1/4 - 12un   45 M12  130  31  242
 HHR-6010 417  160  92  55 "6.1/4 - 12un   45 M12  130  31  344
 HHR-1003 310  213  140  80 "8.3/8 - 12un  40 M16  178  82  234
 HHR-1006 386  213  140  80 "8.3/8 - 12un   40 M16  178  82  310
 HHR-1508 503  270  184  102 n/a  n/a n/a  n/a  98  389
HHR-2508 505 350 254 150 n/a n/a n/a n/a 98 389
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed