جک هیدرولیکی کتابی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 147 تن مدل HPS-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی کتابی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 147 تن مدل HPS-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفبت مخزن روغن فضای مورد نیاز جک وزن
تن میلیمتر CM CM Kg
HPS-50 4.5 6 4 6.4 0.8
HPS-51 4.5 16 10 6.4 0.9
HPS-100 10 10 14 14.4 1.6
HPS-200 20 11 31 28.6 2.6
HPS-300 32 12 55 45.6 4.2
HPS-500 50 15 107 71.3 6.6
HPS-750 73 16 164 102.7 10.4
HPS-1000 109 16 245 153.4 23.2
HPS-1500 147 16 330 206.2 28.5

Single Acting Low Height Pad Cylinders

شماره مدل A B C D E F G1 G2 H I
HPS-50 32 60 38 24 20 19 5.6 9.75 26 19
HPS-51 42 60 38 24 20 19 5.6 9.75 26 19
HPS-100 46 81 56 38 34 28 6.8 11.25 37 19
HPS-200 52 100 76 51 40 39 8.8 14.25 50 19
HPS-300 59 115 95 60 46 48 8.8 14.25 52 19
HPS-500 67 140 114 70 54 60 10.8 17.25 67 20
HPS-750 81 165 140 82 67 70 13.0 19.00 76 21
HPS-1000 91 215 180 114 75 90 12.8 19.00 130 29
HPS-1500 100 215 191 114 83 95 13.0 19.00 117 29
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed