جک هیدرولیکی 700 بار تناژ بالا دو طرفه با ظرفیت 1012 تن مدل HDA-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی 700 بار تناژ بالا دو طرفه با ظرفیت 1012 تن مدل HDA-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفیت مخزن فضای مورد نیاز جک وزن
PUSH PULL میلیمتر لیتر CM² کیلوگرم
HDA-256 25 10  152  0.53 34.9  15.0
HDA-506 50 15  152  1.08  71.3  28.4
HDA-5013 50 15  330  2.35  71.3  42.6
HDA-5020 50 15  508  3.62  71.3  62.8
HDA-1006 109 36  152  2.33  153.3  64.5
HDA-10013 109 36  330  5.06  153.3  89.0
HDA-1506 152 79  152  3.26  214.2  90.0
HDA-15012 152 79  305  6.53  214.2  120.5
HDA-2006 203 94  152  4.33  285.2  129.8
HDA-20012 203 94  305  8.69  285.2  167.4
HDA-3006 326 -  152  6.95  457.4  193.0
HDA-4006 398 -  152  8.49  558.9  286.0
HDA-5006 520 -  152  11.09  729.9  372.0
HDA-8006 809 -  152  17.28  1134.1  650.0
HDA-10006 1012 -  152  21.62  1419.3  900.0

 Double Acting High Tonnage Cylinders

 

شماره مدل A B C D E F G H I
HDA-256  287  92 50 "3.5/16 - 12UN 53 M-10 60  30  212
HDA-506  295  127  79 "5 - 12UN  55 M-12 85  20  216
HDA-5013  473  127  79 "5 - 12UN  55 M-12 85  20  394
HDA-5020  730  127  79 "5 - 12UN  55 M-12 85  68  636
HDA-1006  304  185  114 "6.7/8 - 12UN  51 M-12 146  30  226
HDA-10013  482  185  114 "6.7/8 - 12UN  51 M-12 146  30  404
HDA-1506  310  210  114 "8 - 12UN  55 M-16 160  35  231
HDA-15012  463  210  114 "8 - 12UN  55 M-16 160  35  384
HDA-2006  327  254  140 "9.3/4 - 12UN  65 M-20 185  43  238
HDA-20012  480  254  140 "9.3/4 - 12UN  65 M-20 185  43  391
HDA-3006  409  312  165 Optional Optional M-20 158  50  262
HDA-4006  431  360  216 Optional Optional M-24 203  55  277
HDA-5006  470  397  203 Optional Optional M-24 203  65  300
HDA-8006  535  500  300 Optional Optional Optional Optional  70  318
HDA-10006  590 540  320 Optional Optional Optional Optional  99 357
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed