جک هیدرولیکی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 326 تن مدل HSG-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 326 تن مدل HSG-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفیت مخزن فضای مورد نیاز جک وزن
تن میلیمتر لیتر CM² کیلوگرم
HSG-1506 152 152 3.21 214.3 77.5
HSG-2006 203 152 4.34 285.1 107.7
HSG-3006 326 152 6.99 457.7 175.2

 

HSG Range

شماره مدل A B C D E
HSG-1506 293 216 165.1 135 45
HSG-2006 296 254 190.5 135 45
HSG-3006 326 312 241.3 150 50

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed