راهنمای تیوب جهت تمیز کردن و جلوگیری از آسیب تیوب سایز

راهنمای تیوب جهت تمیز کردن و جلوگیری از آسیب تیوب سایز "1/2 تا "1 مدل WTG-Range ساخت ویکستید انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل قطر خارجی تیوب  گیج
اینچ میلیمتر
WTG 1 "1/2 12.70 16-18
WTG 2 "1/2 12.70 19-20
WTG3 "5/8 15.88 12-13
WTG 4 "5/8 15.88 14-16
WTG 5 "5/8 15.88 17-20
WTG 6 "3/4 19.05 10-12
WTG 7 "3/4 19.05 13-16
WTG 8 "3/4 19.05 17-20
WTG 9 "7/8 22.23 10-12
WTG 10 "7/8 22.23 13-16
WTG 11 "7/8 22.23 17-20
WTG 12 "1 25.40 10-12
WTG 13 "1 25.40 13-16
WTG 14 "1 25.40 17-20
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed