ست کامل پانچر هیدرولیکی 700 بار فشارقوی پمپ جدا با ظرفیت 10 تن و ضخامت 70 میلیمتر مدل HKP And SKP Range ساخت هایفورس انگلستان

ست کامل پانچر هیدرولیکی 700 بار فشارقوی پمپ جدا با ظرفیت 10 تن و ضخامت 70 میلیمتر مدل HKP And SKP Range ساخت هایفورس انگلستان

Knock-out punchers


شماره مدل حداکثر توان حداکثر ضخامت صفحه (میلیمتر) مدل پمپ مدل شیلنگ وزن ست کامل
تن استنلس استیل فولادی کیلوگرم
HKP10-2 10 1.6 3.2 HP110 HC2 14.6
HKP10-4 10 1.6 3.2 HP110 HC2 26.1
HKP10-2H 10 1.6 3.2 Not included Not included 7.0
HKP10-4H 10 1.6 3.2 Not included Not included 18.5
SKP7 7 1.6 3.2 Self contained unit with integral pump   10.0

 

شماره مدل توضیحات فنی ست کامل لقمه ها
HKP10-2 Std.punch/die A 21.8, 27.6, 34.1, 42.7, 48.7, 60.5
Conduit Size 1/2", 3/4", 1", 1 1 /4", 1 1/2", 2"
Length B 306, 240, 240, 240, 240, 240
HKP10-4 Std.punch/die A 21.8, 27.6, 34.1, 42.7, 48.7, 60.5, 76.1, 88.9, 102.8, 115.5
Conduit Size 1/2", 3/4", 1", 1 1/4 ", 1 1 /2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4"
Length B 306, 240, 240, 240, 240, 240, 253, 253, 253, 253
SKP-7 Std.punch/die A 21.8, 27.6, 34.1, 42.7, 48.7, 60.5
Conduit Size 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Length B 306, 240, 240, 240, 240, 240

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed