شیارزن تیوب شیت سایز

شیارزن تیوب شیت سایز "5/8 تا "3 Grooving Tool ساخت ویکستید انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
سایز شماره مدل تیغه قابل تعویض شیار زنی سایز اسپیندل
فلزی و غیر فلزی استیل
"1/8x"1/4x"1/8 "1/8x"3/8x"1/8 "1/8x"1/4x"1/8 "1/8x"3/8x"1/8
3x6.35x3 mm 3x9.53x3 mm 3x6.35x3 mm 3x9.53x3 mm

"5/8

(15.88mm)

GT625 GT100-31-3 GT-100-31-4 GT-100-31-3S GT-100-31-4S 3
 

"3/4

(19.05mm)

GT750
 

"7/8

(22.23mm)

GT875

"1

(25.4mm)

GT1000

"1.1/4

(31.75mm)

GT1250

"1.1/2

(38.1mm)

GT1500 4

"1.3/4

(44.45mm)

GT1750

"2

(50.8mm)

GT2000

"2.1/2

(63.5mm)

GT2500

"3

(76.2mm)

GT3000

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed