شیلنگ هیدرولیکی 700 بار در رنگ های قرمز و مشکی مدل HH/HC-Range ساخت هایفورس انگلستان

شیلنگ هیدرولیکی 700 بار در رنگ های قرمز و مشکی مدل HH/HC-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
 طول شیلنگ مشکی قرمز مشکی قرمز مشکی قرمز
No Couplers 3/8"-18 NPT male fittings both ends Model Number 3/8"-18 NPT male fitting one end with CM1 coupler fitted one end Model Number CM1 male couplers fitted both ends Model Number
0.5 HH0.5 HH0.5R HC0.5 HC0.5R HC0.5C HC0.5CR
1.0 HH1 HH1R HC1 HC1R HC1C HC1CR
2.0 HH2 HH2R HC2 HC2R HC2C HC2CR
3.0 HH3 HH3R HC3 HC3R HC3C HC3CR
4.0 HH4 HH4R HC4 HC4R HC4C HC4CR
5.0 HH5 HH5R HC5 HC5R HC5C HC5CR
6.0 HH6 HH6R HC6 HC6R HC6C HC6CR
10.0 HH10 HH10R HC10 HC10R HC10C HC10CR
12.0 HH12 HH12R HC12 HC12R HC12C HC12CR
15.0 HH15 HH15R HC15 HC15R HC15C HC15CR
20.0 HH20 HH20R HC20 HC20R HC20C HC20CR
25.0 HH25 HH25R HC25 HC25R HC25C HC25CR
30.0 HH30 HH30R HC30 HC30R HC30C HC30CR

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed