لوازم جانبی و قطعات یدکی جک های متحرک فوق سنگین ToughLift Accessories ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی و قطعات یدکی جک های متحرک فوق سنگین ToughLift Accessories ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
SLIP LOCK EXTENSIONS
شماره مدل جهت طول 180 شماره مدل جهت طول 300 شماره مدل جهت طول 400 شماره مدل جهت طول 485 شماره مدل جهت طول 500 شماره مدل جک مربوطه حداکثر کورس
میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
SLE180-50 SLE300-50 SLE400-50 * SLE500-50 TL050A255 680
SLE180-50 SLE300-50 SLE400-50 * SLE500-50 TL050E255 680
SLE180-100 SLE300-100 * SLE485-100 * TLA10016 485
SLE180-100 * * * * TLA10021 180
SLE180-150 SLE300-100 * SLE485-150 * TLA15015 485
SLE180-150 * * * * TLA15020 180
SLE180-200 SLE300-200 SLE400-200 * SLE500-200 TLA20015 500
SLE180-200 * * * * TLA20027 180LOAD BLOCK EXTENSIONS
شماره مدل جهت طول 180 شماره مدل جهت طول 300 شماره مدل جهت طول 400 شماره مدل جهت طول 485 شماره مدل جهت طول 500 شماره مدل جک مربوطه حداکثر کورس
میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
LLE180-50 LLE300-50 LLE400-50 * LLE500-50 TL050A255 680
LLE180-50 LLE300-50 LLE400-50 * LLE500-50 TL050E255 680
LLE180-100 LLE300-50 * LLE485-100 * TLA10016 485
LLE180-100 * * * * TLA10021 180
LLE180-150 LLE300-150 * LLE485-150 * TLA15015 485
LLE180-150 * * * * TLA15020 180
LLE180-200 LLE300-200 LLE400-200 * LLE500-200 TLA20015 500
LLE180-200 * * * * TLA20027 180LOAD BLOCK SETS
شماره مدل Load Block Sets
ظرفیت ارتفاع Lock Out
Load Blocks آداپتور شماره مدل جک مربوطه
تن میلیمتر
TLB50-250 50 250 3 1 TL050A255
TLB50-250 50 250 3 1 TL050E255
TLB100-405 100 400 5 1 TLA10016
TLB100-530 100 525 7 1 TLA10021
TLB150-390 150 385 5 1 TLA15015
TLB150-520 150 515 7 1 TLA15020
TLB200-380 200 375 5 1 TLA20015
TLB200-685 200 675 9 1 TLA20027FLAT SADDLES
شماره مدل Flat Saddle
ظرفیت شماره مدل جک مربوطه
تن
TLF50 50 TL050A255
TLF50 50 TL050E255
TLF150 100 TLA10016
TLF150 100 TLA10021
TLF150 150 TLA15015
TLF150 150 TLA15020
TLF200 200 TLA20015
TLF200 200 TLA20027
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed