لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل STS-Components-Imperial ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل STS-Components-Imperial ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Bolt Tensioner components Imperial Range

ست کامل اجزای تشکیل دهنده D & E
شماره مدل سایز رزوه پیچ A Load cell B Tommy bar C Bridge D Threaded puller E Rotating socket Complete conversion kit
For tensioner range STS1:
STS1-075B1 3/4" STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-075B1 RS1-32B1 CK1-075B1
STS1-087B1 7/8" STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-087B1 RS1-37B1 CK1-087B1
STS1-100B2 1" STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-100B2 RS1-41B2 CK1-100B2
STS1-112B2 1 1/8" STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-112B2 RS1-46B2 CK1-112B2
For tensioner range STS2:
STS2-125B1 1 1/4" STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-125B1 RS2-51B1 CK2-125B1
STS2-137B1 1 3/8" STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-137B1 RS2-56B1 CK2-137B1
STS2-150B1 1 1/2" STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-150B1 RS2-60B1 CK2-150B1
For tensioner range STS3:
STS3-162B1 1 5/8" STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-162B1 RS3-65B1 CK3-162B1
STS3-175B1 1 3/4" STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-175B1 RS3-70B1 CK3-175B1
STS3-187B1 1 7/8" STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-187B1 RS3-75B1 CK3-187B1
STS3-175B2 1 3/4" STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-175B2 RS3-70B2 CK3-175B2
STS3-187B2 1 7/8" STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-200B2 RS3-75B2 CK3-187B2
STS3-200B2 2" STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-187B2 RS3-80B2 CK3-200B2
For tensioner range STS4:
STS4-187B1 1 7/8" STS4-LC TTB10 STS4-B1 TP4-187B1 RS4-75B1 CK4-187B1
STS4-200B1 2" STS4-LC TTB10 STS4-B1 TP4-200B1 RS4-80B1 CK4-200B1
STS4-200B2 2" STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-200B2 RS4-80B2 CK4-200B2
STS4-225B2 2 1/4" STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-225B2 RS4-90B2 CK4-225B2
STS4-250B2 2 1/2" STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-250B2 RS4-98B2 CK4-250B2
For tensioner range STS5:
STS5-250B1 2 1/2" STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-250B1 RS5-100B1 CK5-250B1
STS5-275B1 2 3/4" STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-275B1 RS5-108B1 CK5-275B1
STS5-300B1 3" STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-300B1 RS5-118B1 CK5-300B1
For tensioner range STS6:
STS6-300B1 3" STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-300B1 RS6-118B1 CK6-300B1
STS6-325B1 3 1/4" STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-325B1 RS6-127B1 CK6-325B1
STS6-350B1 3 1/2" STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-350B1 RS6-137B1 CK6-350B1
STS6-375B3 3 3/4" STS6-LC TTB14 STS6-B3 TP6-375B3 RS6-146B3 CK6-375B3
STS6-400B3 4" STS6-LC TTB14 STS6-B3 TP6-400B3 RS6-156B3 CK6-400B3
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed