هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 2931 بار فشارقوی مدل AHP-CR-Range ساخت هایفورس انگلستان

هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 2931 بار فشارقوی مدل AHP-CR-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل حداکثر فشار خروجی نسبت به جریان هوای ورودی حجم سیال جابجا شده در هر کورس سایز رزوه خروجی وزن ابعاد (میلیمتر)
10 PSI 0.69 Bar 50 PSI 3.45 Bar 100 PSI 6.9 Bar (cm3) کیلوگرم طول عرض ارتفاع
AHP10-CR 6 34 69 42.3 1/2" NPT 31 530 390 390
AHP26-CR 14 90 181 16.0 1/2" NPT 29 530 390 390
AHP36-CR 17 122 250 12.3 1/2" NPT 28 530 390 390
AHP58-CR 28 200 400 7.6 1/2" NPT 28 530 390 390
AHP107-CR 62 373 738 4.0 1/2" NPT 28 530 390 390
AHP187-CR 97 638 1293 2.2 9/16"-18UNF 28 530 390 390
AHP275-CR 155 931 1897 1.6 9/16"-18UNF 28 530 390 390
AHP425-CR 345 1448 2931 1.0 9/16"-18UNF 28 530 390 390

 

فشار هیدرولیک میزان تقریبی خروج سیال (لیتر/دقیقه) در فشار هوای 100PSI
PSI Bar AHP10-CR AHP26-CR AHP36-CR AHP58-CR AHP107-CR AHP187-CR AHP275-CR AHP425-CR
0 0 23.10 8.80 6.00 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43
500 35 12.00 5.85 4.39 3.05 1.50 1.05 0.68 0.40
1000 69 * 4.72 3.80 2.51 1.28 1.00 0.65 0.38
1500 104 * 3.90 3.34 2.38 1.25 0.90 0.60 0.36
2000 138 * 3.00 3.00 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34
2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.50 0.33
3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31
4000 276 * * * 1.56 1.02 0.70 0.45 0.29
5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26
7500 517 * * * * 0.76 0.60 0.40 0.25
10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24
15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21
20000 1379 * * * * * * 0.30 0.20
25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16
30000 2069 * * * * * * * 0.13
40000 2760 * * * * * * * 0.05

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed