هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 2931 بار فشارقوی مدل AHP-Range ساخت هایفورس انگلستان

هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 2931 بار فشارقوی مدل AHP-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل حداکثر فشار خروجی نسبت به جریان هوای ورودی حجم سیال جابجا شده در هر کورس
سایز رزوه خروجی
وزن ابعاد (میلیمتر)
10 PSI 0.69 Bar 50 PSI 3.45 Bar 100 PSI 6.9 Bar (cm3) کیلوگرم طول عرض ارتفاع
AHP10 6 34 69 42.3 1/2" NPT 23 450 395 395
AHP26 14 90 181 16.0 1/2" NPT 21 450 395 395
AHP36 17 122 250 12.3 1/2" NPT 20 450 395 395
AHP58 28 200 400 7.6 1/2" NPT 20 450 395 395
AHP107 62 373 738 4.0 1/2" NPT 20 450 395 395
AHP187 97 638 1293 2.2 9/16"-18UNF 20 450 395 395
AHP275 155 931 1897 1.6 9/16"-18UNF 20 450 395 395
AHP425 345 1448 2931 1.0 9/16"-18UNF 20 450 395 395

 

فشار هیدرولیک میزان تقریبی خروج سیال (لیتر/دقیقه) در فشار هوای 100PSI
PSI Bar AHP10 AHP26 AHP36 AHP58 AHP107 AHP187 AHP275 AHP425
0 0 23.10 8.80 6.00 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43
500 35 12.00 5.85 4.39 3.05 1.50 1.05 0.68 0.40
1000 69 * 4.72 3.80 2.51 1.28 1.00 0.65 0.38
1500 104 * 3.90 3.34 2.38 1.25 0.90 0.60 0.36
2000 138 * 3.00 3.00 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34
2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.50 0.33
3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31
4000 276 * * * 1.56 1.02 0.70 0.45 0.29
5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26
7500 517 * * * * 0.76 0.60 0.40 0.25
10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24
15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21
20000 1379 * * * * * * 0.30 0.20
25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16
30000 2069 * * * * * * * 0.13
40000 2760               0.05
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed