هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 700 بار فشارقوی مدل AHP3-Range ساخت هایفورس انگلستان

هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 700 بار فشارقوی مدل AHP3-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل حداکثر فشار خروجی نسبت به جریان هوای ورودی حجم سیال جابجا شده در هر کورس سایز رزوه خروجی وزن ابعاد (میلیمتر)
15 PSI 1.04 Bar 50 PSI 3.45 Bar 100 PSI 6.9 Bar (cm3) کیلوگرم طول عرض ارتفاع
AHP3-040 41.4 137.9 275.8 98.3 1/2" NPTF 40 715 390 490
AHP3-060 62.1 206.9 413.7 57.4 1/2" NPTF 40 715 390 490
AHP3-100 103.4 344.8 689.5 34.4 1/2" NPTF 40 715 390 490

 

فشار هیدرولیک میزان تقریبی خروج سیال (لیتر/دقیقه) در فشار هوای 100PSI
PSI Bar AHP3-040 AHP3-060 AHP3-100
0 0 18.35 15.63 11.96
500 34.5 14.42 12.85 10.49
1000 68.9 10.81 10.51 8.69
1500 103.4 7.21 8.57 7.05
2000 137.9 5.90 6.97 5.65
2500 172.4 4.26 5.66 4.83
3000 206.8 2.62 4.60 4.18
3500 241.3 1.31 3.74 3.85
4000 275.8 0.00 3.02 3.52
4500 310.3 * 2.40 3.03
5000 344.8 * 1.84 2.79
5500 379.2 * 1.27 2.62
6000 413.7 * 0.65 2.46
6500 448.2 * * 1.88
7000 482.6 * * 1.39
7500 517.1 * * 1.15
8000 551.6 * * 0.90
8500 586.1 * * 0.66
9000 620.5 * * 0.49
9500 655 * * 0.33
10000 689.5 * * 0.16

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed