پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی دبی بالا تک فاز و سه فاز 700 بار دو سرعته مدل HEP5-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی دبی بالا تک فاز و سه فاز 700 بار دو سرعته مدل HEP5-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل نوع شیر ظرفیت مخزن توان موتور ولتاژ موتور وزن
لیتر کیلو وات کیلوگرم
HEP517142 P-T Plate 40.0 2.2 220/240 88.5
HEP517144 P-T Plate 40.0 2.2 380/440 88.5
HEP517162 P-T Plate 60.0 2.2 220/240 120.0
HEP517164 P-T Plate 60.0 2.2 380/440 120.0
HEP517242 2-way 40.0 2.2 220/240 89.0
HEP517244 2-way 40.0 2.2 380/440 89.0
HEP517262 2-way 60.0 2.2 220/240 120.0
HEP517264 2-way 60.0 2.2 380/440 120.0
HEP517342 3-way 40.0 2.2 220/240 89.0
HEP517344 3-way 40.0 2.2 380/440 89.0
HEP517362 3-way 60.0 2.2 220/240 120.0
HEP517364 3-way 60.0 2.2 380/440 120.0
HEP517442 4-way 40.0 2.2 220/240 89.0
HEP517444 4-way 40.0 2.2 380/440 89.0
HEP517462 4-way 60.0 2.2 220/240 120.0
HEP517464 4-way 60.0 2.2 380/440 120.0

Electric Driven Pumps - Heavy Duty High Flow

ModelNumber A B C D E F G
HEP517142 636 336 368 306 281 490 560
HEP517144 636 336 368 306 281 490 560
HEP517162 657 357 389 406 381 513 583
HEP517164 657 357 389 406 381 513 583
HEP517242 636 336 368 306 281 490 560
HEP517244 636 336 368 306 281 490 560
HEP517262 657 357 389 406 381 513 583
HEP517264 657 357 389 406 381 513 583
HEP517342 636 336 368 306 281 490 560
HEP517344 636 336 368 306 281 490 560
HEP517362 657 357 389 406 381 513 583
HEP517364 657 357 389 406 381 513 583
HEP517442 636 336 368 306 281 490 560
HEP517444 636 336 368 306 281 490 560
HEP517462 657 357 389 406 381 513 583
HEP517464 657 357 389 406 381 513 583

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed