پمپ دستی هیدرولیکی 700 بار دو سرعته مدل HP Aluminium-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ دستی هیدرولیکی 700 بار دو سرعته مدل HP Aluminium-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Manually Operated Aluminium Pumps

شماره مدل نوع شیر میزان دبی ظرفیت مخزن توان دسته وزن ابعاد
مرحله اول مرحله دوم A B C D E F
CM³ CM³ لیتر کیلوگرم کیلوگرم میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
پمپ های دو سرعته یکطرفه
HP211 2-way 12.9 1 0.5 27 2 335 388 135 100 125 40
HP212 2-way 12.9 2.3 1 40 4 560 610 140 100 125 40
HP232 2-way 12.9 2.3 2 40 6.9 560 610 160 140 155 50
HP252 2-way 12.9 2.3 5 40 9.6 585 610 160 168 145 50
پمپ های دو سرعته دو طرفه
HP232D 4-way 12.9 2.3 2 40 8.7 580 625 160 140 175 30
HP252D 4-way 12.9 2.3 5 40 13.6 605 625 160 168 175 30

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed