پولی کش هیدرولیکی فشارقوی فوق سنگین متحرک تا ظرفیت 220 تن دارای ریموت کنترل مدل SPP-Range ساخت هایفورس انگلستان

پولی کش هیدرولیکی فشارقوی فوق سنگین متحرک تا ظرفیت 220 تن دارای ریموت کنترل مدل SPP-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت نوع کشنده ولتاژ موتور کورس وزن ابعاد (میلیمتر)
تن میلیمتر کیلوگرم حداقل کارگیر حداکثر کارگیر حداقل بازشدن حداکثر بازشدن طول عرض ارتفاع
Puller with 50Hz motor
SPP7515 75 2 & 3 jaw 110/115V 165 660 490 700 110 1220 2200 1200 1615
SPP7525 75 2 & 3 jaw 220/240V 165 660 490 700 110 1220 2200 1200 1615
SPP7545 75 2 & 3 jaw 380/440V 165 660 490 700 110 1220 2200 1200 1615
SPP12015 120 2 & 3 jaw 110/115V 170 888 900 1100 150 1220 1900 1200 1600
SPP12025 120 2 & 3 jaw 220/240V 170 888 900 1100 150 1220 1900 1200 1600
SPP12045 120 2 & 3 jaw 380/440V 170 888 900 1100 150 1220 1900 1200 1600
SPP22015 220 2 & 3 jaw 110/115V 170 1300 900 1100 150 1220 2200 1450 1680
SPP22025 220 2 & 3 jaw 220/240V 170 1300 900 1100 150 1220 2200 1450 1680
SPP22045 220 2 & 3 jaw 380/440V 170 1300 900 1100 150 1220 2200 1450 1680
Puller with 60Hz motor
SPP7516 75 2 & 3 jaw 110/115V 165 660 490 700 110 1220 2200 1200 1615
SPP7526 75 2 & 3 jaw 220/240V 165 660 490 700 110 1220 2200 1200 1615
SPP7546 75 2 & 3 jaw 380/440V 165 660 490 700 110 1220 2200 1200 1615
SPP12016 120 2 & 3 jaw 110/115V 170 888 900 1100 150 1220 1900 1200 1600
SPP12026 120 2 & 3 jaw 220/240V 170 888 900 1100 150 1220 1900 1200 1600
SPP12046 120 2 & 3 jaw 380/440V 170 888 900 1100 150 1220 1900 1200 1600
SPP22016 220 2 & 3 jaw 110/115V 170 1300 900 1100 150 1220 2200 1450 1680
SPP22026 220 2 & 3 jaw 220/240V 170 1300 900 1100 150 1220 2200 1450 1680
SPP22046 220 2 & 3 jaw 380/440V 170 1300 900 1100 150 1220 2200 1450 1680
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed