گریس صنعتی و تجهیزات روان کاری و روغن زنی صنعتی مدل SL-Range ساخت سیماتک انگلستان

گریس صنعتی و تجهیزات روان کاری و روغن زنی صنعتی مدل SL-Range ساخت سیماتک انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی

شماره مدل نوع کاربرد محدوده دمای کاری °F کاتالوگ مشخصات فنی کاتالوگ تجهیزات ایمنی
SL01 General multi-purpose industrial grease –4°F / +266°F pdf (20 KB) pdf (97 KB)
SL02 High performance grease with MoS2 (moly) –4°F / +293°F pdf (21 KB) pdf (106 KB)
SL04 High temperature grease +32°F / +338°F pdf (224 KB) pdf (53 KB)
SL06 Fluid grease –4°F / +266°F pdf (20 KB) pdf (95 KB)
SL09 Biodegradable grease –40°F / +248°F pdf (86 KB) pdf (86 KB)
SL10 High performance multi-purpose grease for the food industry –4°F / +286°F pdf (22 KB) pdf (97 KB)
SL14 Chain oil +5°F / +212°F pdf (20 KB) pdf (100 KB)
SL15 High temperature chain oil +32°F / +500°F pdf (58 KB) pdf (59 KB)
SL18 Food grade oil –4°F / 284°F pdf (664 KB) pdf (47 KB)
SL22 Electric motor bearing grease –4°F / +320°F pdf (18 KB) pdf (95 KB)
SL23 Synthetic high temperature food grade grease –4°F / +320°F pdf (27 KB) pdf (95 KB)
SL25 High pressure grease –40°F / +350°F pdf (22 KB) pdf (98 KB)

 

مشخصات فنی
شماره مدل نوع کاربرد
محدوده دمای کاری °F روغن اصلی غلیظ کننده
DIN 51502 کاتالوگ مشخصات فنی
SLM01 Multipurpose grease –30 / +120˚C Mineral oil Li/Ca KP2K-30 pdf (45 KB)
SLM06 Fluid grease –40 / +110˚C Mineral oil Li/Ca GP0G-20 pdf (542 KB)
SLM10 Food industry grease –30 / +140˚C Synthetic AI KPHC2N-30 PDF (199 KB)
SLM14 Chain oil –10 / +90˚C Mineral oil  - CGLP68 pdf (346 KB)

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed