پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی تک فاز و سه فاز 700 بار دو سرعته مدل HEP3-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی تک فاز و سه فاز 700 بار دو سرعته مدل HEP3-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل نوع شیر ظرفیت مخزن توان موتور ولتاژ موتور وزن
لیتر کیلو وات کیلوگرم
HEP310121 P-T Plate 25.0 2.2 110/115V - 1 Ph 63.5
HEP310122 P-T Plate 25.0 2.2 220/240V - 1 Ph 63.5
HEP310124 P-T Plate 25.0 2.2 380/440V - 3 Ph 63.5
HEP310141 P-T Plate 40.0 2.2 110/115V - 1 Ph 88.5
HEP310142 P-T Plate 40.0 2.2 220/240V - 1 Ph 88.5
HEP310144 P-T Plate 40.0 2.2 380/440V - 3 Ph 88.5
HEP310221 2-way 25.0 2.2 110/115V - 1 Ph 64.0
HEP310222 2-way 25.0 2.2 220/240V - 1 Ph 64.0
HEP310224 2-way 25.0 2.2 380/440V - 3 Ph 64.0
HEP310241 2-way 40.0 2.2 110/115V - 1 Ph 89.0
HEP310242 2-way 40.0 2.2 220/240V - 1 Ph 89.0
HEP310244 2-way 40.0 2.2 380/440V - 3 Ph 89.0
HEP310321 3-way 25.0 2.2 110/115V - 1 Ph 64.0
HEP310322 3-way 25.0 2.2 220/240V - 1 Ph 64.0
HEP310324 3-way 25.0 2.2 380/440V - 3 Ph 64.0
HEP310341 3-way 40.0 2.2 110/115V - 1 Ph 89.0
HEP310342 3-way 40.0 2.2 220/240V - 1 Ph 89.0
HEP310344 3-way 40.0 2.2 380/440V - 3 Ph 89.0
HEP310421 4-way 25.0 2.2 110/115V - 1 Ph 64.0
HEP310422 4-way 25.0 2.2 220/240V - 1 Ph 64.0
HEP310424 4-way 25.0 2.2 380/440V - 3 Ph 64.0
HEP310441 4-way 40.0 2.2 110/115V - 1 Ph 89.0
HEP310442 4-way 40.0 2.2 220/240V - 1 Ph 89.0
HEP310444 4-way 40.0 2.2 380/440V - 3 Ph 89.0

 

Electric Driven Pumps - General Duty High Flow

شماره مدل A B C D E F G
HEP310121 527 227 259 306 281 490 570
HEP310122 527 227 259 306 281 490 570
HEP310124 527 227 259 306 281 490 570
HEP310141 636 336 368 306 281 490 560
HEP310142 636 336 368 306 281 490 560
HEP310144 636 336 368 306 281 490 560
HEP310221 527 227 259 306 281 490 570
HEP310222 527 227 259 306 281 490 570
HEP310224 527 227 259 306 281 490 570
HEP310241 636 336 368 306 281 490 560
HEP310242 636 336 368 306 281 490 560
HEP310244 636 336 368 306 281 490 560
HEP310321 527 227 259 306 281 490 570
HEP310322 527 227 259 306 281 490 570
HEP310324 527 227 259 306 281 490 570
HEP310341 636 336 368 306 281 490 560
HEP310342 636 336 368 306 281 490 560
HEP310344 636 336 368 306 281 490 560
HEP310421 527 227 259 306 281 490 570
HEP310422 527 227 259 306 281 490 570
HEP310424 527 227 259 306 281 490 570
HEP310441 636 336 368 306 281 490 560
HEP310442 636 336 368 306 281 490 560
HEP310444 636 336 368 306 281 490 560

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed